HET TEAM

Lonneke Luijendijk
Eigenaresse Handtherapie Oosterhout
Handergotherapeut

Ik ben Lonneke Luijendijk. In 2005 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hoge school Zuyd. Vervolgens ben ik gaan werken in het verpleeghuis in Tilburg en later in het ziekenhuis in Roosendaal. In het ziekenhuis in Roosendaal heb ik op de afdeling neurologie gewerkt en daarnaast ben ik in aanraking gekomen met handtherapie. Dat vond ik zo interessant dat ik me er steeds verder in ben gaan verdiepen en specialiseren.

Omdat ik handtherapie het allerleukste vond om te doen ben ik in 2013 in Dordrecht in het Hand en Pols Centrum gaan werken. Daarmee heb ik de keuze gemaakt om alleen nog maar als handtherapeut te werken en niet meer als algemeen ergotherapeut. Binnen het HPCD heb ik de kans gekregen om mij nog meer te specialiseren en in 2018 heb ik de Praktijk Opleiding Handtherapie aan het Erasmus MC in Rotterdam succesvol afgerond. Vanaf september 2019 ben ik met een zelfstandige handtherapie praktijk gestart.

Anna Nesterova
Handergotherapeut

Mijn naam is Anna Nesterova. Ik ben afgestudeerd in 2018 aan de opleiding Ergotherapie op Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De specialisatie Handtherapie ben ik voor het eerst tegengekomen in het propedeusejaar van de opleiding en het sprak mij meteen aan. Ik vond het fascinerend dat zo’n klein gebied van het lichaam zo complex kan zijn. Gedurende de opleiding is mijn interesse niet veranderd en meteen na het afstuderen begon ik slechts enkel op handtherapie vacatures te reageren. Ik heb het geluk gehad om gelijk in een handencentrum te gaan werken.

In 2020 heb ik de Praktijkopleiding Handtherapie succesvol afgerond aan het Erasmus MC te Rotterdam. Ik heb vanaf 2018 werkervaring binnen handtherapie. In mijn ogen is het een prachtig en dankbaar beroep die (naast reguliere ergotherapie en fysiotherapie) een waardevolle bijdrage levert aan het mogelijk maken van participatie. Ik ben zeer enthousiast en gemotiveerd om mezelf verder te specialiseren binnen dit vakgebied.

Daniëlle Slooter-van Die
Handfysiotherapeut

Mijn naam is Danielle Slooter-van Die. Ik ben in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut en heb tot 2013 in een eerstelijnspraktijk voor algemene fysiotherapie gewerkt.

In 2013 heb ik de praktijkopleiding handtherapie in Rotterdam met succes afgerond en ben me verder als Handtherapeut gaan specialiseren. Ik heb er toen voor gekozen om volledig te kiezen voor de specialisatie hand(fysio)therapie.

In 2014 kreeg ik de kans om in het hand en pols centrum in Dordrecht te gaan werken. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in allerlei korte, maar ook lange trajecten van hand en pols klachten.

In 2019 ben ik werkzaam bij Xperthandtherapie in Rotterdam. Hier kan ik nog meer samenwerken met handchirurgen en leren we van elkaars expertises. Ik werk hier in een multidisciplinair team met ergotherapeuten, fysiotherapeuten, revalidatiearts en handchirurgen. Vanaf 2021 ben ik deels inzetbaar bij Handtherapie Oosterhout als handfysiotherapeut.

WAT IS HANDTHERAPIE?

Handtherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie en fysiotherapie. Een handtherapeut onderscheid zich van een algemeen ergotherapeut of fysiotherapeut door specifieke kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van handaandoeningen.

De hand is een complex onderdeel van het menselijk lichaam. Een goede handfunctie heb je nodig om al je dagelijkse dingen te kunnen doen zoals zelfverzorging, huishoudelijke activiteiten, werk, sport, hobby, enz.
Gezien de complexiteit van de handfunctie is het heel belangrijk dat de therapeut beschikt over specifieke kennis van onder andere de anatomie, de pathologie (ziektebeelden), chirurgische interventies en de herstelprocessen van verschillende structuren/ weefsels in de hand.

Handtherapie richt zich op het optimaal herstellen van uw handfunctie, het faciliteren van een goed genezingsproces en het verbeteren van de voorwaarden om uw hand in te kunnen schakelen bij dagelijkse activiteiten. Daarnaast heeft de handtherapeut veel ervaring in het maken van hand en pols spalken.

Handtherapie kan ingezet worden bij alle leeftijdscategorieën; kinderen, volwassen en ouderen. Per levensfase zal de hulpvraag variëren.

Handletsels zijn de meest voorkomende letsels op de spoedeisende hulp.Van de binnenkomende letsels bestaat 20% uit handletsel.

DE BEHANDELING

De behandeling van een handtherapeut kan ingedeeld worden in twee fasen:

De acute fase
dat is de behandeling na een acuut letsel of na een operatie. De therapie dient dan zo snel mogelijk te starten en is gericht op het zo goed mogelijk herstellen van de hand/pols en het behouden of opnieuw aanleren van functies. Bij de nabehandeling van acute letsels maakt de handtherapeut gebruik van evidence-based protocollen.

De niet-acute fase 
dat is de behandeling bij blijvende beperkingen door een hand-/polsletsel of hand-/polsaandoening. De ergotherapeut is expert in het uitvoeren van een handfunctie-analyse. Door problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in kaart te brengen, het meten van functies zoals beweging, kracht en sensibiliteit kunnen de klachten in kaart gebracht worden en voor een passende behandeling worden gekozen. De behandeling in deze fase kan gericht zijn op verbetering van functie, het aanleren van ergonomische principes, gewrichtsbescherming of gebruik van hulpmiddelen om de aangedane hand/pols toch in te kunnen zetten bij betekenisvolle activiteiten.

De eerste afspraak bij de handtherapeut wordt er altijd een intake gedaan (duurt 60 minuten). Bij de intake worden er algemene vragen gesteld er vindt een grondig onderzoek van de hand/pols plaats, er wordt een behandelplan opgesteld waarin uw hulpvraag centraal staat en indien nodig wordt er een spalk op maat gemaakt.

Vervolgbehandelingen duren gemiddeld 30 minuten.

Afronden van de behandeling
Bij het afsluiten van de behandeling kan u gevraagd worden een tevredenheidsenquête anoniem in te vullen. Die uitkomsten worden gebruikt om onze zorg continu te verbeteren. Vanuit de zorgverzekeraars wordt binnenkort ook geëist dat er tevredenheid enquêtes afgenomen worden.

AANDOENINGEN

 • Handletsel na trauma zoals peesletsel, fracturen, crushletsel (pletletsel), kneuzing, luxatie (uit de kom), zenuwletsel, mallet vinger, boutonniere vinger.

 • Handziekten zoals reuma, artrose, M.Dupuytren,

 • Overbelastingsklachten zoals M. Quervain, Trigger finger, Carpaal tunnel syndroom, RSI

 • Onduidelijke hand/polsklachten; soms is een letsel heel duidelijk maar u kunt ook met ongediagnostiseerde klachten bij een handtherapeut terecht.

SPALKEN

Uw handtherapeut maakt handspalken op maat. Spalken worden gemaakt van thermoplastisch materiaal, neopreen, gips of softcast (zacht gips). De therapeut bepaald samen met u wat het beste materiaal is voor uw klacht. Niet alle zorgverzekeringen vergoeden spalken. De handtherapeut zal de materiaalkosten van de spalk bij u in rekening brengen. Deze spalken worden helaas niet vergoed door de zorgverzekering.

Kosten voor een spalk

 • Kleine spalk (vingerspalk): 7.50 euro

 • Middel grote spalk (hand/vinger of duimspalk): 20 euro

 • Grote spalk (polsspalk): 35 euro

In sommige gevallen blijven patienten afhankelijk van een spalk in hun dagelijks leven. De handtherapeut zal u dan begeleiden bij het aanvragen van een definitieve spalk. De definitieve spalken worden vergoed vanuit de basisverzekering.

AFSPRAAK

U kunt een afspraak maken door naar de praktijk te bellen. Omdat wij tijdens de behandelingen de telefoon niet altijd op kunnen nemen kunt u ook dit formulier invullen en dan bellen wij u binnen 24 uur terug om een afspraak in te plannen.

Een eerste afspraak (intake) duurt altijd een uur. Selecteer dan bij het maken van de afspraak “eerste consult”, komt u voor een vervolgbehandeling, deze duurt standaard 30 minuten, selecteer dan het vakje “vervolgsafspraak”. Indien u al eerder voor een andere klacht behandeld bent in deze praktijk maar u komt nu met een andere/ nieuwe klacht selecteer dan ook voor de eerste afspraak “eerste consult”.

U kunt in het vakje klacht alvast omschrijven met welke handklacht u de praktijk bezoekt. Indien u een verwijzing van uw arts heeft wilt u die dan meebrengen bij uw eerste bezoek?

Indien u verhindert bent voor uw gemaakte afspraak wilt u dan zo vriendelijke zijn om de afspraak (indien mogelijk) 24 uur van te voren te annuleren door te bellen naar 06-10508798 of door een mail te sturen naar info@handtherapieoosterhout.nl

Afspraak

VERWIJZING NODIG?

U kunt op 2 manieren bij een handtherapeut terecht komen.

 1. Zonder verwijzing;
  U kunt zelf contact opnemen of online een afspraak maken. Er zal dan bij de eerste afspraak een screening plaatsvinden of u in aanmerking komt voor handtherapie.
 2. Met een verwijzing van uw arts
  Als u met uw klacht bij uw huisarts of specialist bent geweest kunt u een verwijzing voor ergotherapie/ handtherapie krijgen. Met die verwijzing kunt u contact met mij opnemen of zelf online een afspraak inplannen.

Bent u bij CZ verzekerd? CZ eist dat voor handtherapie een verwijzing gegeven wordt. U heeft dan dus altijd een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Vergoedingen

Handtherapie Oosterhout heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandelingen bij de ergotherapeut vallen onder ergotherapie en dat wordt op jaarbasis 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Indien uw eigen risico nog niet op is zullen de behandelingen daar (deels) onder vallen. De behandeling bij de fysiotherapeut wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het hangt van uw polis af hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Alle behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.

SAMENWERKING

Handtherapie Oosterhout werkt samen met:

CONTACT

 • Leijsendwarsstraat 25,
  4901 PE Oosterhout
 • 06 – 105 08 798
 • info@handtherapieoosterhout.nl
 • www.handtherapieoosterhout.nl